JEGERSKYTING 2020

Vaktliste 2020

Regler for Jegerskyting pg Korona

Merk dette på grunn av koronakrisa:

a. Alle må ha med liggeunderlag og hørselvern

b. Ingen utlån av utstyr på banen

c. Det er ikke tillatt å låne ut eget utstyr eller benytte lagsutstyr som deles mellom flere skyttere.

d. Sjuke personer, folk i karantene eller isolat samt de som ikkje respekterer koronavettreglene må vises

bort frå banen

e. Dere må kunne bevege dere sjølv av egen maskin sia vi ikkje kan hjelpe med å bære utstyr, legge seg

ned eller reise seg etter skyting

f. Kun betaling med Vipps foreløpig

g. Vi må skyte lagvis, 30 minutter pr. lag og løpende påmelding på banen

h. Alle må holde seg i bilene eller i god avstand frå andre på banen

i. Minimum 1m avstand til andre på standplass

j. Miljødirektoratet vil åpne for at bestått skyteprøve fra forrige jaktår også vil gjelde for jaktåret

2020/2021. Dette gjelder for jegere som har betalt jegeravgift og som har rapportert til Statistisk

sentralbyrå at de har jaktet storvilt i jaktåret 2019/2020.

k. For jegere som avla skyteprøve forrige jaktår uten å delta på storviltjakt, vil skyteprøver for jaktåret

2020/2021 være gyldig når jeger dokumenterer med attestert vitnemål fra i fjor.

l. Jegere som ikke avla skyteprøve i fjor må avlegge prøve på ordinær måte for å kunne jakte til høsten.

Det samme gjelder nye jegere som skal jakte for første gang. Se elles denne lenka:

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyh eter/2020/april2020/skyteproven-fra-i-fjor-gjelder også-uder-årets Jakt


Vaktliste for storviltprøva

Dato

Navn

Telefon

Navn

Telefon

 11.5

Dugnad – etter behov (separat innkalling i tilfelle)

14.5

Terje Bronebakk

917 81 910

 

 

28.5

Oddvar Skov-Skov

958 72 289

Ivar Omdal

953 01 691

 

 

 

 

 

  4.6

Kenneth Rakkestad

982 93 902

Vigleik Skripeland

992 38 716

11.6

Ivar Omdal

953 01 691

 

 

18.6

Jon Tveit

916 85 112

Terje Bronebakk

917 81 910

25.6

Jan Ivar Urdal

908 75 819

 

 

 

 

 

 

 

Juli

Sommerferie

 

 

 

 

 

 

 

 

  5.8

Jon Tveit

916 85 112

Terje Bronebakk

917 81 910

  6.8

Kenneth Rakkestad

982 93 902

Vigleik Skripeland

992 38 716

12.8

Ronny Steinsland

918 47 921

Anders Steinsland

918 47 921

13.8

Ivar Omdal

953 01 691

Jan Ivar Urdal

908 75 819

avlyst

Odd Gunnar Urdal

982 81 650

Arild Urdal

464 54 997

20.8

Kenneth Rakkestad

982 93 902

Lars Rakkestad

982 93 902

avlyst

Svein Jarl Ekebakken

948 28 228

Geir Vennesland

990 97 121

27.8

Oddvar Skov-Skov

958 72 289

Terje Bronebakk

917 81 910

 

  avlyst

Kenneth Rakkestad

982 93 902

Lars Rakkestad

982 93 902

  3.9

Vigleik Skripeland

992 38 716

Arild Urdal

464 54 997

  avlyst

Svein Jarl Ekebakken

948 28 228

Geir Vennesland

990 97 121

10.9

Jon Tveit

916 85 112

Terje Bronebakk

917 81 910

avlyst

Oddvar Skov-Skov

958 72 289

Ivar Omdal

953 01 691

17.9

Arild Urdal

464 54 997

Jan Ivar Urdal

908 75 819

avlyst

Ronny Steinsland

918 47 921

Anders Steinsland

918 47 921

24.9      

Oddvar Skov-Skov

958 72 289

Vigleik Skripeland

992 38 716

avlyst

Odd Gunnar Urdal

982 81 650

Terje Bronebakk

917 81 910

 

 

 

 

 

1.10

Svein Jarl Ekebakken

948 28 228

Terje Bronebakk

917 81 910

                                                                              

Alle nye som skal bemanne standplassen må møte mandag 11. maiklokka 1700 for sikkerhets­gjennom­gang slik at de får ei godkjenning som standplassleder.

Bytting må dere ordne dere i mellom.

All skyting starter kl 17:00  Alle må møte fram seinest klokka 16:30 for å hjelpe til med rigging av skiver og standplass.

 

  Kenneth Rakkestad                  Terje Bronebakk