Standard side

Klubbmester Felt 02.05.2017

Klubbmesterskap Finfelt 02.05.2017.

Klasse NUS-30 Skudd(støtte)

1

Sebastian S Lunden

Vennesla

4/0 6/0 6/3 6/3 6/5

28/11

2

Theo Fjermeros

Vennesla

6/0 6/5 6/2 6/2 1/0

25/9

3

Christoffer Moy

Vennesla

6/1 3/0 5/0 4/1 6/1

24/3


Klasse NU-30 Skudd

1

Torjus Killi

Vennesla

1/0 5/2 5/0 3/1 3/0

17/3


Klasse ER-30 Skudd

1

Lars Rakkestad

Vennesla

6/2 6/5 6/5 6/3 6/2

30/17


Klasse J-30 Skudd

1

Martin Heggland

Vennesla

6/3 6/2 2/1 6/4 6/3

26/13

2

Sondre Fjermeros

Vennesla

5/1 6/4 3/0 6/2 6/0

26/7


Klasse V73-30 Skudd

1

Tore K Lunden

Vennesla

6/5 6/4 6/5 6/6 6/3

30/23


Klasse 1-30 Skudd

1

Roar Gaustad skyter finfelt programm

Vennesla

5/0 6/3 4/0 4/0 1/0

20/3


Klasse 3-30 Skudd

1

Boy Tatong  skyter finfelt programm

Vennesla

6/4 6/2 6/2 6/1 6/3

30/12

Klubbmesterskap Grovfelt 02.05.2017.

Klasse 3-30 Skudd

1

Terje Bronebakk

Vennesla

3/1 2/1 4/0 5/0 5/1

19/3


Klasse 5-30 Skudd

1

Kenneth Rakkestad

Vennesla

6/1 6/3 6/5 5/1 6/0

29/10


Klasse V55-30 Skudd

1

Ivar Omdal Kl V73

Vennesla

6/3 5/3 6/4 6/2 4/1

27/13

2

Oddvar Skov Skov

Vennesla

6/6 5/4 6/1 5/1 4/0

26/12

3

Dag Omdal Kl V65

Vennesla

5/1 1/0 6/1 2/0 2/0

16/2


MLRes - www.megalink.no   Ivar og Dag skyter grovfeltprogramm

09:27 -03.05.2017

 

 

 

 

 

 

Oppdatert 01.04.2017

20.01.2017

 Søndeled - Felt

Sum

inner

Antall  000

 

 Oddvar Skov-Skov  V55

23/5

5

 

 

 Kenneth Rakkestad

22/6

6

 

 

 

 

 

 

11.02.2017

 Iveland - Felt

Sum

inner

Antall  159

 

 Ivar Omdal V73

29/26

26

 

 

 Tore K Lunden  V73

26/15

15

 

 

 Oddvar Skov-Skov  V55

21/7

7

 

 

 Kenneth Rakkestad  5

23/8

8

 

 

 

 

 

 

11.02.2017

 Krsand- Omeng  - Felt

Sum

inner

Antall  162

 

 Ivar Omdal V73

30/24

24

 

 

 Tore K Lunden  V73

27/17

17

 

 

 Oddvar Skov-Skov  V55

20/8

8

 

 

 Kenneth Rakkestad  5

25/9

9

 

 

 

 

 

 

19.02.2017

 Laudal - Felt

Sum

inner

Antall  79

 

 Ivar Omdal  V73

30/20

20

 

 

 Oddvar Skov-Skov  V55

25/8

8

 

 

 Kenneth Rakkestad  5

22/12

12

 

 

 Tore K Lunden  V73

29/12

12

 

 

 

 

 

 

04.03.2017

 Imenes - Felt

Sum

inner

Antall  171

 

  Ivar Omdal  V73

26/19

19

 

 

  Oddvar Skov-Skov  V55

25/5

5

 

 

  Kenneth Rakkestad  5

27/8

8

 

 

  Lars Rakkestad  ER

30/22

22

 

 

 Tore K Lunden  V73

25/12

12

 

 

 

 

 

 

04.03.2017

Rise og Loddesøl - Felt

Sum

inner

Antall  170

 

 Ivar Omdal  V73

30/19

19

 

 

 Oddvar Skov-Skov  V55

26/11

11

 

 

 Kenneth Rakkestad  5

28/8

8

 

 

  Lars Rakkestad  ER

30/22

22

 

 

  Tore K Lunden  V73

28/14

14

 

 

 

 

 

 

05.03.2017

 Sannidal -Felt

Sum

Inner

Antall 85

 

  Kennet Rakkestad  5

00/0

0

Møtte ikke

 

  Lars Rakkestad  ER

00/0

0

----…----

 

  Oddvar Skov-Skov  V55

00/0

0

----…----

 

 

 

 

 

05.03.2017

 Drangedal-Felt

Sum

Inner

Antall 85

 

  Kennet Rakkestad  5

00/0

0

Møtte ikke

 

  Lars Rakkestad  ER

00/0

0

----…----

 

  Oddvar Skov-Skov  V55

00/0

0

----…----

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.03.2017

 Froland Felt

Sum

Inner

Antall 81

 

 Oddvar Skov-Skov

23/7

7

 

11.03.2017

 Kenneth Rakkestad  5

24/5

5

 

 

 Lars Rakkestad  ER

29/23

23

 

 

 

 

 

 

18.03.2017

 Ldk- Greipstad - Øvrebø Felt

Sum

inner

Antall  251

 

 Ivar Omdal  V73

30/25

25

 

 

 Lars Rakkestad  ER

27/8

8

 

 

 Kenneth Rakkestad  5

21/5

5

 

 

 Oddvar Skov Skov  V55

18/2

2

 

 

 Tore K Lunden  V73

20/8

8

 

 

 Terje Bronebakk 3

6/3

3

 

 

 

 

 

 

26.03.2017

 Søgne Samlags - Felt

Sum

inner

Antall  64

 

  Ivar Omdal  V73

30/26

26

 

 

  Tore K Lunden V73

29/18

18

 

 

  Kenneth Rakkestad  5

24/10

10

 

 

  Oddvar Skov-Skov  V55

24/9

9

 

 

  Benjamin K Omdal  NU

27/4

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.03.2017

 Søgne Samlags - Felt

Sum

inner

Antall  64

 

  Ivar Omdal  V73

42/11

11

 

 

  Oddvar Skov-Skov  V55

31/3

3

 

 

 

 

 

 

01.04.2017

  Myrkongen Evje - Hornnes

Sum

inner

Antall 187

 

  Tore K Lunden  V73

30/10

10

 

 

  Kennet Rakkestad  5

34/13

13

 

 

  Lars Rakkestad  ER

27/16

16

 

 

  Terje Bronebakk 3

26/11

11

 

 

 

 

 

 


Klubbmester felt 2016

Klubbmesterskap finfelt 09.04.2016.

Klasse V65-30 Skudd

1

 Dag Omdal

Vennesla

18/3


Klasse V73-30 Skudd

1

 Eivind Ramse

Vennesla

30/20

2

 Tore K Lunden

Vennesla

30/11


Klubbmesterskap grovfelt 09.04.2016.

Klasse 4-30 Skudd

1

 Kenneth Rakkestad

Vennesla

30/28


Klasse V55-30 Skudd

1

 Ivar Omdal V73 skyter Grovfelt

Vennesla

29/21

2

 Oddvar Skov Skov

Vennesla

29/17


MLRes - www.megalink.no

21:17 - 11.04.2016


Feltskyting

 

06.02.2016

 Feltstevne- Imenes

30 sk

42 sk

Antall 135

 

Eivind T Ramse

30/16

 

 

 

Tore K Lunden

28/14

 

 

 

Kenneth Rakkestad

19/04

 

 

 

Lars Rakkestad

28/21

 

 

 

Oddvar Skov-Skov

18/07

 

 

 

Ivar Omdal

26/21

 

 

 

 

 

 

 

06.02.2016

 Felt Rise og Løddesøl

30 sk

42 sk

Antall 134

 

Tore K Lunden

30/13

 

 

 

Eivind T Ramse

28/14

 

 

 

Kenneth Rakkestad

24/07

 

 

 

Lars Rakkestad

28/15

 

 

 

Ivar Omdal

30/23

 

 

 

Oddvar Skov-Skov

17/05

 

 

 

 

 

 

 

14.02.2016

 Felt Krsand og Omeng

30 sk

42 sk

Antall 142

 

Tore K Lunden

25/20

 

 

 

Eivind T Ramse

29/20

 

 

 

Kenneth Rakkestad

22/07

 

 

 

Lars Rakkestad

28/20

 

 

 

Ivar Omdal

30/26

 

 

 

Oddvar Skov-Skov

18/05

 

 

 

 

 

 

 

14.02.2016

 Felt Iveland

30 sk

42 sk

Antall 142

 

Tore K Lunden

28/20

 

 

 

Eivind T Ramse

25/16

 

 

 

Kenneth Rakkestad

24/06

 

 

 

Ivar Omdal

30/25

 

 

 

Lars Rakkestad

29/19

 

 

 

Oddvar Skov-Skov

26/09

 

 

21.02.2016

 Feltstevne- Laudal

30 sk

42 sk

Antall 65

 

Ivar Omdal

30/27

 

 

 

Eivind T Ramse

27/14

 

 

 

Tore K Lunden

25/08

 

 

 

 

 

 

 

06.03.2016

 Felt Greipstad Samlagsstevne

30 sk

42 sk

Antall 72

 

Ivar Omdal

 30/28

 42/06

 

 

Eivind T Ramse

 29/15

38/04 

 

 

Tore K Lunden

 27/20

 

 

 

Lars Rakkestad

 28/18

40/07 

 

 

 Kenneth Rakkestad

 29/10

 32/00

 

 

Oddvar Skov-Skov

 22/9

 

 

 

 Teje Bronebakk

 16/1

 

 

13.03.2016

  Felt LDKS Melum Drangedal

30 sk

42 sk

Antall 000

 

Oddvar Skov-Skov ikke skutt

00/0