Fotoalbum

Bilde fra premiutdelinga

Bilder fra premieutdelinga

Bilder fra premieutdelinga

Her er alle skyttere samla etter premiutdelinga

Blide og fornøyde skyttere

JARLE TORE EIVIND SIGMUND

Bilder fra premieutdelinga

Bilder fra premieutdelinga

Bilder fra premieutdelinga

Bilder fra premieutdelinga

Bilder fra premieutdelinga

Bilder fra premieutdelinga

Bilder fra premieutdelinga

Bilder fra premieutdelinga

Bilder fra premieutdelinga

Bilder fra premieutdelinga

Bilder fra premieutdelinga

Bilder fra premieutdelinga

Bilder fra premieutdelinga

Bilder fra premieutdelinga

Bilder fra premieutdelinga

Bilder fra premieutdelinga

🙂Premieutdelingen for år 2008 ble holdt på🙂 skytterhuset  onsdag den 14.01.2009 kl.17.30.

Hjertelig takk til skyttere og foreldre,håper vi får et fin start på det nye året.

Hilsen Sigmund