Våre skyttere får premie

Fra premiutdelinga

Våre skyttere

Bilde fra Feltskytinga 2007

Bilde fra Feltskytinga 2007

Innstruktør Tore K Lunden i aksjon

Våre skyttere

Bilde fra Skytingensdag

Våre Yngre seniorer trener

Våre ivrige seniorer på trening

Bilde fra skyteskivene

Her på benken følger de nøye med

Her gjør Morten seg klar for skyting

Bilde fra Juleavsluttning og Premiutdeling

Bilde fra Juleavsluttninga

Bilde fra Juleavsluttninga

Her kosentrer Fredrik seg til skytinga

Malene Brunvatne i aksjon

Mamma og Caroline følger spent med

Rolf hjelper til med skoleskytinga 2007

Kristin styrer skivene fra bua

Skoleskyting

Skoleskyting

Her er Gjørands første forsøk med kla.6,5

Var ikke så skummelt likevel

Tore gir gode råd her

Her får de hjelp

Våre skytter på 100 meter

Ramse gjør seg klar

Bilder fra skytinga

Tore skyter

Bilde fra Klubbfelt skytinga 12.04.08

Bilde av grava 100 meter

Fra oppstart på 100 meter

Fra standplass 100 meter

Her får Rita innstruksjon av Eivind

Anders gjør seg klar for skyting

Anders skyter kneserien bra,men nå har han fått 250 poeng i vind og dårlig vær,Gratulerer hilsen Sigmund.

Rita skyter veldig bra

Tore i aksjon

Rita før skytinga

Anders skive

Ritas skive

Trygve rigger seg til

Rita skyter godt

Bilde fra skoleskytinga 9 Sept 2008

Bilder fra skoleskytinga 9 Sept 2008

Bilder fra skoleskytinga 9 Sept 2008

Gjøran gjør seg klar for skyting

Tore viser noen triks til skytterne

Tore forklarer elevene

Gjørans skive i Søgne

Bilde fra Årsmøte

Gammelt bilde fra skytebanen

gammle skytterbilder

Tore test skyter 200 meter skivene

Her trenings skivene 200 meter

1 Test skyting 200 meter skivene

Her er test-skuddene skive 200 meter

Lena skyter for førstegang

Malene skyter

Gjørands skive

Våre skyttere i Greipstad

Våre skyttere på Evje

Her før skyting


Ungdoms og senior gruppa.