VENNESLA SKYTTERLAG
Klubbhuset til Vennesla Skytterlag
Velkommen til hjemmesiden vår

                    🤩 !!! INFORMASJON !!!🤩p

              Vennesla Skytterlag

       HUSK MEDLEMSKONTIGENTEN FOR 2020 forfallt        Ungdomsgruppa starter ikke opp før etter ferien

                           p.g Korona virus  

 Venneslamester 2020 se dagens skyting 2020

Jegerskytinga starter opp Torsdag 14 Mai ingen skyting på Onsdag nå.

Se regler for skytinga på oppsett Storviltprøve nederst

Oddvar Skov-Skov Gjesdal-stevnet 2020 248p 348p

 Oddvar Skov-Skov Heimsli-stevnet 2019 248p 347p

     Oddvar har skutt 97 stevner  i 2019

   Vennesla-mesterskap 05.08.2020 Øvrebø

   Resultat se dagens-skyting 2020

  Sebastian Lunden Sletten 248 345p på Venneslamester

 Ivar Omdal 250 p -350 p på Mykland stevnet

 Ivar Omdal 250 p - 350 p på Grindølen stevnet

Resultater Huntonitt skyting se linken på venstre side     

   

  STORVILTPRØVE Grovane 2020

Vennesla - Grovane skytebane

Skytinga starter 14. mai og går hver

torsdag fram t.o.m 25. juni. Etter ferien

starter vi opp 06.August med skyting på torsdager

Skyting fra kl.17.00 alle dager.

Både elektroniske skiver og skivetrekk.

Ammo fås kjøpt på banen.

Både Vipps og kontant betaling.

NB! Husk våpenkort og jegeravgiftskort.

Vennesla Skytterlag  

Vipps Vennesla Skytterlag  603237

Konto for Oppgjør: 31001073705

Omkostninger: Belastes ved månedsslutt

Transaksjonsomkostning: 1.75 %

Maksomkostning per transaksjon: 12500.00 NOK

                      

    Se terminlister 2020 for andre skytinger              

      
  
  
Ungdomsgruppa starter opp Tirsdag 7 januar 2020
          på Moseidmoen 15 meters banen 
       
Påmelling fra kl.17.00 til 19.00
   
 
Terminlista for Agder- Aust-agder- Vest-agder 2020.

         
               
     
 
      
      
      
  
      
                            
           
                       
       
                   
🙂
 NYE SKYTTERE ER VELKOMMEN TIL PRØVE SKYTING 🙂
 
  
   
     
             
  
                                                                       
                                                                  
          Vennesla-skyttelags nye Id nr. 10074.     
 
                   
            Skyte-dager baner                   
  U.Gruppa skyter på Tirsdag
 og Seniorene på Onsdag
                 Påmelling fra 17.00 til 19.00

                                                                                                                                       
               
                               
                Link til skytter-utstyr        
                    http://www.dagfinrud.no

                    
        
                 Linker til stevner og resultater            
                
                      https://www.dfs.no/

           DFS  Sørlandskretsen                                            
 https://www.dfs.no/Skytterlagssider/sorlandskretsen/agder/vennesla/  
              
              https://www.dfs.no/ungdom/ 

          Dfs Agder  
http://www.dfs.no/agder/

            Dfs Aust Agder http://www.dfs.no/austagder/
                        
         
 Dfs Vest Agder http://www.dfs.no/vest-agder

http://www.dfs.no/Skytterlagssider/sorlandskretsen/vest-agder/
    

😀   
Husk medlemskontigenten for 2020. 🙂
   
Priser senior kr.300.  Ungdom kr.100
                               
        

     HUSK GRASROTANDELEN FOR VENNESLA SKYTTERLAG 2015
                    VENNESLA SKYTTERLAG ORG.NR:980909638
                     GRASROT ANDELS.NR:32774980909638
        PRISER TRENING KR.30 PREMIESKYTING KR.50.

     
                     Link til skytetips og trening              
  
http://www.skytterlag2.no/skytterlagssider/agder/treningstips/skyteteknisk/
                                              
      
                                                                                                                                   
           
     Innendørs-skytinga foregår på Moseidmoen skole.
    
Oktober til Mai ,Tirsdag-Onsdag . Påmelding fra kl.17.00 - 19.00.
Tirsdager U.Gruppa  Onsdager Seniorer
   
 
  
 ..Klikk på linkene i lista til venstre for mere innfo
..
Velkommen til Vennesla Skytterlags Hjemmeside.

 
Skytterlaget har en 100m bane med 8 skiver elektronikk,
  En 15 meters-bane med 5 elektroniske skiver  på  Moseimoen skole.

15 meter
Vi skyter inne fra Oktober til og med April.
Ungdoms-gruppa skyter Tirsdager fra kl.17.00
Seniorer skyter Onsdager fra kl.17.00

100 -meter
Treningstider fra Mai til Oktober skyter vi på Grovane skytebane fra Kl.17.00.          
Mandag ingen skyting
Tirsdag Ungdoms-gruppa fra kl.17.00 kun kal 22.
Onsdag Seniorer fra kl.17.00
Torsdag Jegerskyting fra 6 mai kl.17.00
Nye skyttere er velkommen til prøveskyting.
Henvendelser til:
Terje Bronebakk Leder Skytterlaget mob 91781910.
 Mail tbrone@broadpark.no

vennesla@skytterlag.no

Ronny Steinsland Leder U.Gruppa mob.91847921.
Mail ronnysteinsland@gmail.com

Resultatservise Sigmund Moi 98444659

Mail sigmmmoi@online.no


Web: Sigmund Moi
Hilsen Vennesla Skytterlag.Takk for besøke av hjemmesiden vår

Regler for Jegerskyting pg Korona
Merk dette på grunn av koronakrisa:
a. Alle må ha med liggeunderlag og hørselvern
b. Ingen utlån av utstyr på banen
c. Det er ikke tillatt å låne ut eget utstyr eller benytte lagsutstyr som deles mellom flere skyttere.
d. Sjuke personer, folk i karantene eller isolat samt de som ikkje respekterer koronavettreglene må vises
bort frå banen
e. Dere må kunne bevege dere sjølv av egen maskin sia vi ikkje kan hjelpe med å bære utstyr, legge seg
ned eller reise seg etter skyting
f. Kun betaling med Vipps foreløpig
g. Vi må skyte lagvis, 30 minutter pr. lag og løpende påmelding på banen
h. Alle må holde seg i bilene eller i god avstand frå andre på banen
i. Minimum 1m avstand til andre på standplass
j. Miljødirektoratet vil åpne for at bestått skyteprøve fra forrige jaktår også vil gjelde for jaktåret
2020/2021. Dette gjelder for jegere som har betalt jegeravgift og som har rapportert til Statistisk
sentralbyrå at de har jaktet storvilt i jaktåret 2019/2020.
k. For jegere som avla skyteprøve forrige jaktår uten å delta på storviltjakt, vil skyteprøver for jaktåret
2020/2021 være gyldig når jeger dokumenterer med attestert vitnemål fra i fjor.
l. Jegere som ikke avla skyteprøve i fjor må avlegge prøve på ordinær måte for å kunne jakte til høsten.
Det samme gjelder nye jegere som skal jakte for første gang. Se elles denne lenka:
https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2020/april-2020/skyteproven-fra-i-fjor-gjelderogsa-
under-arets-jakt/